ขอแสดงความยินดี นายทวีศักดิ์คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวจารุพร จะนะ ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานที่มีวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก