วันที่ 28 พฤษภาคม 2567

นายทวีศักดิ์ คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานเด็กวัยเรียนวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 3 โดยมี นางหยกฟ้า เพ็งเลีย รอง ผอ. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 พร้อมด้วย นักจิตวิทยาคลินิก นักจิตวิทยาโรงเรียน สพม.ตาก และสหวิชาชีพ ร่วมนิเทศการดำเนินงานระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้โปรแกรม School Health HERO ณ ห้องโสตทัศนศึกษา