นายอดิศักดิ์ เทียนสิรกุล นายธนาศิลป์ ภูน้ำรึม ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม และ ตัวแทนลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2566เป็นระยะเวลา 3 วัน ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม