วันที่ 29 มกราคม 2567

นายทวีศักดิ์ คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ นางสาวสุดาลักษณ์ คำลำปาง ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ร่วมการนิเทศ ติดตามจาก สพม.ตาก เรื่องการพัฒนาหลักสูตร “รักษ์ตาก อย่างสร้างสรรค์” (รักษ์วัฒนธรรม รักษ์ภาษา และรักษ์อาชีพ) ครั้งนี้เป็นความร่วมมือการพัฒนากิจกรรมจาก ปราชญ์ชาวบ้าน พ่อหนานแหว้น พี่แซม ป้าไล ป้าติ๋ม ลุงเปลี่ยน คณะครูผู้ร่วมการบูรณาการศาสตร์สาขาต่างๆ เป็นฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียน ณ วัดดอนแก้วว อ.แม่ระมาด จ.ตาก