วันที่​ 10​ สิงหาคม​ 2566​ กลุ่มสาระการเรียนรู้​ภาษาไทย​ พร้อมด้วยคณะครู​ และบุคลากร​ทาง​การศึกษา​ โรงเรียน​แม่ระมาด​วิทยาคม ​ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่​และวัน​ภาษาไทย​แห่งชาติ​ ” ภาษาธำรงรัฐ​ กวีวัจน์ธำรงไทย​ สืบพระราชปณิธาน​ สานบรรพกวี​ ศรีรัตนโกสินทร์ ” ประจำปี​การศึกษา​ 2566​ เพื่อให้นักเรียน​ได้แสดงความสามารถ​ด้านภาษา​ คีตศิลป์​ นาฏศิลป์​ และตระหนักรักความเป็นไทย ณ หอประชุม โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม