กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายทวีศักดิ์ คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม คณะครู และนักเรียนโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อเป็นเป็นการแสดงความจงรักภัคดีและสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุม โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม