วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายทวีศักดิ์ คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566 โดย กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พร้อมทั้ง ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน กับหน่วยงานราชการของอำเภอ และชุมชนฯ