ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1063160248
รหัส Smis 8 หลัก :  63022001
รหัส Obec 6 หลัก :  160248
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  แม่ระมาดวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  MAERAMATWITTHAYAKHOM
ที่อยู่ : หมู่ที่  3  บ้านบ้านห้วยนกแล เลขที่ 167 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140
โทรศัพท์ :  055581238
โทรสาร :  055581518
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  17 พฤศจิกายน 2517
อีเมล์ :  maeramad07630401@yahoo.
เว็บไซต์ :  https://www.mrw.ac.th
Facebook :  https://www.facebook.com/mearamatwittyakom/
กลุ่มโรงเรียน :  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  แม่ระมาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:     138 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:     1 กม.

Loading