วันที่ 23 พฤษภาคม 2567

นายทวีศักดิ์ คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม มอบหมายให้ นายสุรินทร์ เมืองง้า รองผู้อำนวยการ และคณะครูชมรม To Be Number One โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงานของ To Be Number One ระดับประเทศ ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย