วันที่ 26 มกราคม 2567

นายทวีศักดิ์ คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายสุรินทร์ เมืองง้ารองผู้อำนวยการ คณะครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ร่วมกับ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รองผู้กำกับการ สภ.แม่ระมาด เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอแม่ระมาด และกำนันตำบลแม่ระมาด ได้ประชุมวางแผนและเตรียมการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดบทบาทความร่วมมือและประสานการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม