รับมอบทุนการศึกษา จากคุณ วสันต์ และ คุณภัทรันดา ลีละยุวะ

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 นายทวีศักดิ์ คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม รับมอบทุนการศึกษา จากคุณ วสันต์ และ คุณภัทรันดา ลีละยุวะ กลุ่มบริษัท อินเทลโนเวชั่น ให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ทั้งนี้ ทางโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนแม่ระมาดวิทยาคม