ขอแสงความยินดีกับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสื่อสร้างสรรค์ Infographic หัวข้อ “ความปลอดภัยในสถานศึกษา” ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก