วันที่​ 2​ กันยายน​ 2566​ นายทวีศักดิ์ คำภีระ ผู้อำนวยการ คณะครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม คณะกรรมการสถานศึกษา และ ตัวแทนนักเรียน ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา (SWOT Analysis) ประจำปี 2567 – 2670 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม