วันที่​ 25​ สิงหาคม​ 2566​ นายทวีศักดิ์ คำภีระ ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2566 จัดโดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มีนักเรียนโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม เข้าร่วมตั้งแต่มัธยมศึกษษปีที่ 1 – 6 จัด ณ หอประชุม และ สนามกีฬาในร่ม โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม