วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ภายใต้โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เข้ามาประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้านกฎหมาย ข่าวสาร บทบาทภารกิจ และบริการของกระทรวงยุติธรรม ให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ณ หอประชุม โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม