โครงการอบรมเยาวชนสร้างสื่อด้วยสมาร์ทโฟน

วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2566 นายทวีศักดิ์ คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม คณะครู และนักเรียนโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม เข้าร่วมโครงการอบรมเยาวชนสร้างสื่อด้วยสมาร์ทโฟน เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม มีความสามารถในการสร้างสื่อและใช้สมาร์ทโฟน อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม