วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

นายทวีศักดิ์ คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม มอบหมายให้ นางนิศารัตน์ ทาพันธ์ รองผู้อำนวยการ และนายพีรพงษ์ การะพัตร์ ให้การต้อนรับ สำนักงานจังหวัดตาก พร้อมกับผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่เข้ามาแนะนำบริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด ในโครงการ ทวิภาคี 3 ม.(มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) และมอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อนำไปใช้สนับสนุนในการทำกิจกรรมของโรงเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม