วันที่ 24 พฤษภาคม 2567

นายทวีศักดิ์ คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ร่วมต้อนรับ นักจิตวิทยา และคณะจากโรงพยาบาลแม่ระมาด ที่เข้ามาให้ความรู้และจัดกิจกรรม เรื่องสุขภาพจิตกับเยาวชน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เพื่อให้นักเรียน ได้มีความรู้และการปฏิบัติตัวเพื่อให้มีสุขภาพจิตที่ดี ณ หอประชุม โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม