วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายทวีศักดิ์ คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู เดินทางมาส่งและแสดงความยินดีกับครูเจษฎา เหล่ามา และครูสุพิชชา ใจน้อย

ในโอกาสที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยมีนายกฤษณะ เครืออยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรฯ ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ให้การต้อนรับ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสรรพวิทยาคม