วันที่ 13 กันยายน ๒๕๖๖ นายทวศักดิ์ คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน 800 บาท ให้กับ เด็กชายพจนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภาพถ่ายการทำความดี 5 ประการ ในหัวข้อ ” พอเพียง ” จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดตาก